IMPORTANT FORTS IN PUNJAB

Gobindgarh Fort
Amritsar
Bathinda Fort
Bathinda
Qila Mubark
Faridkot Fort
Qila Mubark
Patiala
Anandpur Sahib Fort
Rupnagar
Phillaur Fort
Ludhiana
Shahpur Kandi Fort
Pathankot.

Archaeological Sites in Punjab

Evidence of Harappan Culture
Ropar
Dholbaha
Hoshiarpur
Sanghol
Fatehgarh Sahib

Father of Punjabi Literature

Khwaja Fariduddin Masud Ganjshakar (Also Known as Baba Farid)

Punjabi Qisse

Heer Ranjha
Waris Shah
Sohani Mahiwal
Fazal Shah
Mirza Sahiba
Hafiz Barkhurdar
Sashi Punnu
Shah Hussian
Pooran Bhagat
Qadarya

Panj Takht

Akal Takht Sahib
Amritsar (Oldest Takht)
Takht Sri Damdama Sahib
Talwandi (Guru ki kashi)
Takht Sri Keshgarh Sahib
Anandpur Sahib
Takht Sri Hazur Sahib
Nanded (Maharastra)
Takht Sri Patna Sahib
Patna (Bihar)

Note - Takht Sri Hazur Sahib and Takht Sri Patna Sahib Construct by Maharaja Ranjit Singh